Munkavédelmi és Teherkötözői oktatás

Munkavédelmi oktatás 

Munkavédelmi oktatás cégek részére, képzett szakember segítségével. 

Munkavédelmi oktatás minden munkavállalónak munkába állás előtt szűkséges. Ezt követően rendszeresen meg kell győződni arról, hogy a munkavállaló a munka ellátásához rendelkezik-e a szűkséges ismeretekkel. 

Alap esetben az 1 éves rendszerességű munkavédelmi oktatást javasoljuk. 

Ismeretfelújító, soron kívüli oktatásra akkor van szűkség, ha új technológia kerül telepítésre, munkavállaló hosszabb betegállomány után újra munkába áll, egy esetlegesen bekövetkezett munkabaleset után, illetve a jogszabályokban meghatározott egyéb esetekben. 

Munkavédelmi oktatás megtartását és munkavédelmi oktatási tematika elkészítését vállaljuk.


Teherkötözői Oktatás

Azokon a munkaterületeken, ahol teheremelés történik ki kell nevezni teherkötözőket. A teherkötöző szakember az oktatás után magabiztosan tudja a terhet az emelőszerkezethez rögzíteni. Megérti és gyakorlatiasan elsajátítja a teheremelésre vonatkozó biztonsági előírásokat. 

A teheremelő oktatás jogszabályi alapja: 

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat 

5.6 pontja illetve 6. pontja 

„A teher felfüggesztését, felerősítését az emelőgép teherfelvevő szerkezetére, illetőleg az emelőgép kezelő irányítását önállóan az a személy végezheti, aki:

- 18. életévét betöltötte,

- a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos munkaköri orvosi vizsgálat alapján alkalmas, és

- a munkájához szükséges szakmai és munkavédelmi ismereteket oktatás keretében, igazolható módon elsajátította.”