Kockázatértékelés

Kockázatértékelés

Minden munkavállalónak rendelkeznie kell a munkahelyekre vonatkozó kockázatértékeléssel.


A kockázatértékelés lényege, a veszélyek azonosítása a veszélyek által okozott hatás bekövetkezésének valószínűsége és súlyossága mérlegelésével. 


A kockázatértékelés jogszabályi alapja a Munkavédelmi Tv. 

A törvény 54.§-a részletesen rendelkezik a kockázatértékelés előírásairól, az alábbiakban a legfontosabbak kerültek kiemelésre.


A kockázatértékelés elkészítése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység.


 

Kockázatértékelés a gyakorlatban

Minden munkáltatónak fel kell mérnie a munkaterületen keletkezett veszélyeket. 

A felmérés alkalmával a tevékenységre, a munkafolyamatokra és a munkavállalókra irányuló átfogó vizsgálatot végzünk. A vizsgálat alkalmával felmérjük a veszélyek típusát, a kockázatanalízissel megállapítjuk a veszélyek által kiváltott hatás kialakulásának valószínűségét, a hatás súlyosságát. Megelőzési lehetőségként preventív műszaki, szervezési intézkedéseket  és egyéni védőeszközöket határozunk meg.


A kockázatértékelés érvényessége

Alapesetben a kockázatértékelés 3 évig érvényes. 

Ez az idő rövidebb lehet, ha jogszabály eltérően rendelkezik, illetve technológia, tevékenység megváltozása, vagy egészségügyi tényezők (klíma, zaj, stb.) megváltozása esetén. 


Munkabaleset előfordulása esetén a kockázatértékelést újra felül kell vizsgálni. 


Kockázatértékelések típusai

Munkahelyek általános kockázatértékelése mellett kiemelkedő szakmai gyakorlattal és kompetenciával vállaljuk speciális kockázatértékelések elkészítést: 

Veszélyes vegyi anyagok okozta kockázatok kockázatértékelés

Számítógépes munkahelyekre vonatkozó kockázatértékelés

Rákkeltő anyagok expozíciójának kockázatértékelése

Biológiai veszélyek kockázatértékelés

Legionella  kockázatértékelése


Kérje részletes árajánlatukat! 

+36 70 600 4947